boka tid hos läkare örebro Utveckling av e-hälsoverktyget PRISMcc för att stödja egenvård och lishantering bland äldre

plugga engelska inför högskoleprovet

Sammanfattning av förstudie

göra nycklar göteborg Många äldre lever med multisjuklighet, två eller flera sjukdomar, vilket medför lägre livskvalitet, högre sjukvårdsanvändning, och större risk för sjukdomsförsämring. Egenvård och livshantering är dagliga handlingar personer gör för att leva ett bra liv trots sjukdom, exempelvis medicinering, anpassad aktivitet eller användning av hjälpmedel. Genom att ge stöd för egenvård och livshantering för äldre med multisjukdom kan dessa leva mer självständigt, uppleva mer välmående och utnyttja mindre sjukvård. E-hälsa är en unik möjlighet att öka tillgänglighet och delaktighet för patienter och brukare.

riktlinjer omdöme folkhögskola Vår internationella forskargrupp (Sverige och Canada) i samarbete med Sundsvalls kommun, patientföreningar och via konsultstöd avser att utveckla ett e-hälsoverktyg som kan hjälpa vårdpersonal att individanpassa stöd för egenvård.

sherlock holmes sir arthur conan doyle kitapları Syftet med den aktuella studien är att undersöka klinisk relevans och användningsområden för ett e-hälsoverktyg vilket ger viktig information för att starta upp och anpassa utvecklingsprocessen.

sam adams öl e-hälsoverktyget heter Patient Reported Inventory of Self-Management on Chronic Conditions (PRISMcc). Målet är att hjälpa vårdpersonal att individanpassa stödet till multisjuka äldre.

 

Förstudieledare Mittuniversitetet

monroes sandviken öppettider boka tid för besiktning bil, avdelning omvårdnad
har man förlovning, avdelning omvårdnad

Projektledare Sundsvalls kommun

bästa skolorna i helsingborg 2013 Markku Paanalahti, e-post sonderabschreibung gebäude sanierungsgebiet
Anders Engelholm, e-post alcro beckers malmö

Beviljad finansiering

arbetstid antal timmar per år 500 000 sek

Projektperiod

fransförlängning stockholm pris 25 juni 2018 - 25 juni 2019