design hotel stockholm södermalm Illegal droghandel i Sundsvall

dränkta i nummerordning

distansutbildning tandsköterska göteborg Centrala Sundsvall har varit en plats för öppen narkotikahandel under flera år. Särskilt busstationen (Navet) har uppmärksammats vara ett problem. Navet används under många av dygnets timmar av vuxna på väg till/från jobbet och av ungdomar på väg till/från skolan. Polisen har identifierat Navet som en hotspot för olika typer av brott vilket har skapat en känsla av otrygghet hos allmänheten vilka sedermera pekar ut Navet som ett problem polisen och berörda myndigheter bör lösa. I denna kontext, förordar vi utveckling av "utvärderingsforskning" (engelska, evaluation research) för att besvara frågor såsom: "vad är det synliga problemet vid Navet?", "vilka sociala behov har missbrukarna?", "är avstånd från behandling/rehabilitering en fråga om ett personligt val?" och "vilka personliga, ekonomiska och sociala kostnader har den öppna narkotikamarknaden?".

Denna studie har flera mätbara syften

översättning engelska sticktermer avtalsrätt i sverige Att identifiera:
1. De bidragande faktorerna till allmänhetens otrygghet
2. Vilka typer av behandling- och/eller rehabiliteringsinsatser som är mer attraktiva för
narkotikamissbrukare.
3. Vilka faktorer som underlättar avhållsamhet från narkotika och förebygger återfall.
4. Vilka typer av ungdomar som använder narkotika och vilka vanor de har
kring narkotikaanvändandet för att finna målgrupper att prioritera för förebyggande program.
5. Vilka typer av droger som säljs vid Navet, hur langarna får narkotikan till platsen och
hur kvantiteterna fördelas och säljs.
gómez cruzado reserva 2007 Att analysera:
6. Trender i narkotikamarknaden (förekomst, typ av narkotika, användares ålder och
kön) genom regional statistik avseende dödsfall och hälso- och sjukvård (t.ex.
överdoser och akuta insatser relaterade till narkotika).
7. De urbana faktorerna i miljön som understödjer narkotikamarknaden

anlita målare rum Projektets mål är att erhålla den kunskap som krävs för att designa de mest kostnadseffektiva och skräddarsydda interventionsprogrammen för att bryta ned den öppna narkotikahandeln på Navet, vilket kommer minska mängden brott i området och allmänhetens känsla av otrygghet. 

Projektägare

bitit mig i kinden läker inte Teresa Silva Mittuniversitetet och Lars-Olov Johansson, Barn och fritidsförvaltningen Sundsvalls kommun

Projektperiod

kandidatexamen engelska förkortning 2017-09-01 -- 2018-08-31

Beviljad finansiering

lisa holm mördare motiv 770 000 sek

korsika väder i maj graham greene hjärtpunktenblöder bara lite vid mens vad heter tidsoptimist på engelska Lyssna