blinka lilla stjärna text Resultatstyrning för ökad medborgarnytta

gillar tjejer när killar har stånd

enhetschef försäkringskassan gävle Sundsvalls kommun utvecklar sin styrmodell mot ett ökat fokus på resultatstyrning. Det innebär att styrningsåtgärder ska bygga på bra analyser av faktiska, uppnådda resultat hos medborgaren/brukaren. Kommunen vill genom förenkling, tydlighet och bra analyser nå en bättre resultatstyrning. Ett viktigt verktyg är samtal om verksamhetens resultat. Därför vill Sundsvalls kommun tillsammans med avdelningen för kvalitetsteknik och maskinteknik undersöka vilka arbetssätt för resultatstyrning som kan påverka organisationskulturen och värdeskapandet till medborgare/brukare. Syftet med förstudien är att utöka och förstärka arbetssättet med resultatstyrningen i Sundsvalls kommun. Med resultatstyrning menas ett styrningssätt som bidrar till att mer värde levereras till medborgare och brukare. För att uppnå ökat värde för medborgare och brukare krävs ett nytt arbetssätt för dialog kring resultat mellan politiker och tjänstemän, där styrningen utgår från faktiska, uppnådda effekter hos sundsvallsborna.

Projektgrupp

malm sängstomme 160 bruksanvisning leslie tay dokumentär, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post [email protected], telefon 070-257 62 23

piano noter gratis nybörjare hallonpaj med italiensk maräng, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post [email protected], telefon 070-247 65 43

shrek 1 svenska röster är kvinnor förtryckta i sverige, Kvalitets- och miljöteknik Mittuniversitetet
e-post [email protected], telefon 070-882 93 21

göttingen germany weather Karin Nyman, Sundsvalls kommun
e-post [email protected], telefon 070-686 15 35

pass göteborg kostnad Leena Utterström, Sundsvalls kommun
e-post [email protected], telefon 070-190 22 44

Beviljad finansiering

göra egen tvål panduro 302 000 sek

Projektperiod

bok självkänsla barn 1 september 2018 - 1 mars 2019

stänger ute folk stukning av stortåneländes elände sketch buckla på bilen engelska Lyssna