charles de gaulle aéroport gare de lyon Jämställdhetsintegrerad förvaltning

game nông trại vui vẻ 100

Projektsammanfattning

andra världskriget 3 vändpunkter Sundsvalls kommun ska förändra sin nämnd- och förvaltningsstruktur för socialtjänst, arbetsmarknad och vuxenutbildning. Två nämnder avvecklas och två nya jämställdhetsintegrerade nämnder skapas. Projektets syfte är att normkritiskt studera förändringsprocessen, något som sker via analyser av ändrade politiska förutsättningar respektive konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation till medborgare. Empiriskt jämförs de förvaltningar som relaterar till dessa båda nämnder.

med vänliga hälsningar översatt engelska Målet med projektet är att bidra med kunskap om hur jämställdhetsintegrering kan organiseras och på vilket sätt det ger tjänstemän och professioner organisatoriska förutsättningar att sätta medborgaren i centrum i sin dagliga praktik.

gröndalsvägen 12 tumba Projektet genomförs som ett licentiatarbete som inkluderar två delstudier. Resultaten kommer att ligga till grund för en licentiatavhandling i statsvetenskap. I den första delstudien studeras förändringsprocessen utifrån policyanalyser, dokumentanalyser och intervjuer med olika parter såsom politiker, chefer, professioner. I den andra delstudien analyseras den nya strukturens konsekvenser för anställdas arbetsmiljö och relation med brukare genom intervjuer med olika grupper av professioner.

Beviljad finansiering

stöta kula teknik 2 788 364 sek

Projektperiod

chico buarque de holanda história 2019-02-01-- 2021-12-31

Projektansvariga

bröd i långpanna filmjölk sälja grejer på traderanär öppnar casinot sundsvall humlegårdsgatan 20 öppettider Lyssna