täta sammandragningar vecka 30 MiLo

yrkesutbildning malmö csn

färja från sverige till tyskland Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

bishops arms köping quiz Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse - har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.
Nedanstående områden ligger i fokus:

Industri

NiiT

bebisens utveckling 5 månader Projektet har som målsättning att öka kunskapen och ta fram mätmetoder för positionering och karakterisering av ljudkällor i industriella miljöer och större ytor. Genom ljudkaraktärisering är det möjligt skapa säkrare och attraktivare industriella arbetsmiljöer.

Fiberbankar

Essvik liggande

trängande familjeskäl lag Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Flygplatser

Arlanda liggande

blå stjärnan borås styrelse Delprojektets mål är att utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkertställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre. 

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

trådlös tangentbord och mus mac Här ska forskarna utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Det finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet. 

Projektet medfinansieras med stöd från samverkansavtalet för Sundsvalls kommun.

bayersk viltspårhund jakt Övriga finansiärer är Region Västernorrland, EU regionala utvecklingsfonden, Timrå kommun, Härnösands kommun och Mittuniversitetet.

Beviljad finansiering från samverkansavtalet med Sundsvalls kommun

oktoberfest münchen 2013 termin 4 000 000 sek

Projektledare

sunhill ab malmö Benny Thörnberg, Docent STC Mittuniversitetet, epost hytte til leie på åremål buskerudtelefon 010-142 89 17

Ansvarig Sundsvalls kommun

begagnade hattar göteborg Sven-Åke Westman, Sundsvalls kommun, epostvärldens snabbaste bil på väg, telefon 060-19 12 66
Madeleine Bergvik, Sundsvalls Logistikpark, epost charlotte perrelli bröllop paris, telefon 060-19 27 57
Anette Rodin, Sundsvall Energi, epost ettan lös jakt, telefon 060-19 20 64

deklaration förlängt räkenskapsår Läs mer om projektet på apokalypsens svarta änglar lyrics