hallå hallå låt Nya metoder för investeringsanalys i offentligt ägda bolag

anatolij tarasov böcker

högt blodsocker på morgonen typ 2 - En fallstudie av Sundsvalls logistikpark

santa maria teriyakisås recept Syftet med förstudien är att studera tillämpbarheten i metoderna "reala optioner" och "multikriterieanalys" för att kunna värdera nyttan med investeringar i reella tillgångar på ett mer rättvisande sätt än sedvanliga metoder som fokuserar på finansiell återbäring. Mer specifikt ska värderingen förutom det direkt finansiella perspektivet även inkludera miljövinster och ta hänsyn till att flexibla lösningar är bättre än låsta då framtiden är osäker. med tillämpbarhet menas både metodernas egenskaper och förmåga att värdera investeringar från ett teoretiskt perspektiv, samt avnämarnas och deras verksamhets förmåga att effektivt tillämpa dem.

himmelska glädjens kapell lära gå skor adidas Projektägare Mittuniversitetet: glenn strömberg snus och Carina Sandgren Sundsvalls Logistikpark
svarta lådan recept Finansiering: 254 000 kr (127 000 kr Miun och 127 000 kr Sundsvalls Kommun)
brun skinnsoffa hörn Projektperiod: 2015-02-01 - 2016-02-16