första dejten tips aktivitet Fritidshemmet och styrdokumenten - från politisk intention till pedagogisk praxis

saint martin de ré location vacances

telefonnummer telia felanmälan Syftet med förstudien är att utveckla ny kunskap om hur personal i ett fritidshem i Sundsvalls kommun tolkar och realiserar värden och uppdrag reglerade i styrdokument. Målet är att belysa hur personalen uppfattar och i praktiken genomför sitt lärandeuppdrag för att erbjuda elever meningsfull fritid, stimulera deras lärande och utveckling samt ge dem utrymme för delaktighet och inflytande.

facebook en español para celular gratis Studiens relevans ligger i att fritidshemmen intar en särställning i förhållande till annan skolverksamhet, skarp kritik har riktats mot hur läroplanen uppfylls, analyseras och utvecklas för att motsvara relevanta styrdokument, kritiken varken konkretiserar eller exemplifierar vad som gäller för personal och verksamhet, och personalen förväntas tolka och genomföra uppdraget utan stöd från lagstiftaren. För Sundsvalls kommun är studien synnerligen relevant därför att Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2012 fokuserat på att höja kvaliteten i fritidshemmen.

långa bollar på bengt meaning Projektperiod: 2016-10-01 - 2017-06 30

samsung gear s3 armband läder Budget: 330 000 sek

heroma hemifrån sll Projektägare: Mittuniversitetet Lena Boström, professor i pedagogik, och Karin Fridholm, utvecklingspedagog Sundsvalls kommun.

frysa ner mjölk volvo växelspaksknopp trädet skulle ha varit på engelska potatis och chevre gratäng Lyssna

två röster i huvudet skräp i havenknäckebröd recept pumpakärnor filmer om första och andra världskriget Lyssna