ovanliga namn på pojkar 6. Slutrapportering av projekt

snygga herrkläder rea

höja befintliga lån nordea Slutrapportering görs i samband med verksamhetsplan eller uppföljningsrapport, detta finns beskrivet i avtalet. Slutrapporteringen består, i enlighet med avtalet, av en insatsrapport, sammanställningar från deltagande företag med kommentarer kring projektet – näringslivets nytta, ekonomisk rapportering  samt en intern ekonomisk rapportering för projektet som ska vara underskriven av ekonom och projektledare. Allt detta skickas in till KK-stiftelsen i samband med att verksamhetsplanen eller uppföljningsrapporten skickas in. Utöver detta ska projektledaren skriva ett tillägg till insatsrapporten, utformad för att ge ytterligare input till externa granskare i vår interna utvärderingsprocess av avslutade insatser. Så långt det är möjligt kommer samma experter som ursprungligen granskade ansökan även granska slutrapporten.

Blanketter och mallar

  • Mall för att skriva slutrapport: Final report_slutrapport insats 2016
  • Mall för att skriva tilläggsrapport: Supplement to final report_tilläggsrapport insatser_2016
  • shakespeare pjäser komedi