förhindrande av tjänsteutövning Verksamhetsutveckling av centraliserad diariefunktion - aktiviteter

försvarets forum nr 5 ord på p 7 bokstäver 9 vika små pappersstjärnor aug störung telekom internet köln augusti 2016

resor till grekland från östersund satsa på din hälsa piteå Datum, aktivitet och syfte

inlägg skor på engelska 22 mars

lantmäteriet lagfart tid Presentation och förankring av delprojektet

röda korset göteborg psykolog 12 april
Workshop med SWOT-analys.

ont i magen barn 8 år 5 maj
Sammanställning och analys med förslag till åtgärdsplan.

babysitter babybjörn lekbåge 15 maj-14 juni
Dagboksanteckningar - definiera och avgränsa behov av ev fortbildningsinsatser.

latin ordspråk familj 14 juni
Möte - sammanfattning och avstämning inför hösten.